Environmentální výchova s panem Včelkou

Home / Portfolio / Environmentální výchova s panem Včelkou
Environmentální výchova s panem Včelkou

Program environmentální výchovy pro letiště Václava Havla realizujeme na školách v okolních obcích.

Program environmentální výchovy pro Letiště Václava Havla

Program ekologické výchovy s panem Včelkou je určen pro žáky čtvrtých a pátých ročníků základních škol v okolí Letiště Václava Havla Praha. Realizujeme ho již od začátku roku 2012. Cílem programu je prohlubování znalostí v oblasti ochrany životního prostředí a informovanost o řešení ekologických témat nejen na Letišti Václava Havla Praha.

S lektorkou Klárou se žáci setkají během čtyř výukových hodin. Během nich se děti interaktivní formou dozví, jak se lidé na letišti starají, aby letadla příliš nehlučela, povíme si o správném nakládání s odpady, nebo jak je možné, že ve vodě, tekoucí z letiště je možné najít i ryby citlivé na její znečištění. V neposlední řadě dětem vysvětlíme, proč zrovna včely jsou na letišti strážci čistého životního prostředí.

Jednotlivými přednáškami žáky provází maskot programu – pan Včelka.

V závěru školního roku pak na letišti pořádáme závěrečnou akci, která je pro děti odměnou za účast v programu. Všichni mají možnost seznámit se s příslušnými pracovníky letiště. Na akci jsou vyhlášeny výsledky soutěží a je zde pro ně připraven zábavný program s překvapením.

Další informace o programu Vám poskytne lektorka a koordinátorka programu.

Klára Martínková

telefon: +420 607 918 062

email: martinkova@a42.cz