Hledáme nové lektory

Agentura dlouhodobě spolupracuje se společností EKO-KOM, a.s. na projektu “Tonda Obal na cestách”. Jedná se o program, jehož cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.

Program realizujeme na všech školách po celé České republice a v letní sezoně také formou informačního stánku na různých akcích pořádaných pro veřejnost.

V současné době do našeho týmu hledáme nové tváře.

Popis pracovní činnosti:

Do škol vyrážíme každý den z Prahy naší služební dodávkou. Na dohodnuté škole pak jeden nebo více lektorů realizují besedy o třídění odpadů v jednotlivých třídách.

Výklad zpravidla opakujeme 4x až 6x po 45 minutách. Do Prahy se vracíme podle toho, jak je realizovaná škola daleko, většinou mezi 14 – 16 hodinou.

V letní sezoně (duben – říjen) propagujeme třídění odpadů také formou info-stánku na různých akcích pro veřejnost. Lektor zde komunikuje s návštěvníky stánku a věnuje se dětem, které stánek navštíví. Pro ně jsou zde připraveny různé aktivity a informace o třídění odpadu.

Probíranou látku si musí lektor nastudovat. Nejedná se o nic náročného. Zaškolíme vás, případně se vším pomohou zkušenější kolegové.

Očekáváme, že nový lektor bude po zaškolení pracovat zhruba 2 – 5 dnů v týdnu. Akce (pracovní dny i víkendové akce) jsou lektorovi přidělovány po dohodě, dle jeho časových možností a plánu akcí.

Práce je tedy vhodná zejména pro studenty a studentky vysokých škol, případně pro osoby podnikající, které si mohou svůj čas flexibilně plánovat.

Spolupráce je možná na žl. v případě menšího úvazku též na dpp.

Co nabízíme:

Co požadujeme:

Zájemce prosíme o zaslání životopisu a fotografie na email: mozola@a42.cz k rukám Marka Mozoly. Vybraným uchazečům se ozveme.