EKO-KOM, a.s. – Školní vzdělávací program „Tonda Obal na cestách“

Jedná se o besedy, kde se děti zábavnou a interaktivní formou dozví, jak a proč se třídí odpady a seznámíme je i se způsoby jejich recyklace. Program je určen pro všechny základní školy v ČR. Další informace
Program má několik variant.

Letiště Václava Havla Praha – Environmentální výchova s panem Včelkou

Program je určen žákům čtvrtých a pátých ročníků základních škol v okolí Letiště Václava Havla.  Jeho cílem je prohlubování znalostí v oblasti ochrany životního prostředí a informovanost o řešení ekologických témat nejen na letišti.Další informace

Další služby pro děti najdete na http://oslavickyprodeticky.cz