TO – jak objednat

TO – jak objednat

Návod – krok za krokem, jak objednat program Tonda Obal na cestách a co bude potřeba zařídit.

Objednání programu:

Program je při dodržení podmínek realizace pro základní školy zdarma. Objednávka je nezávazná, dokud si realizaci nepotvrdíte s naší koordinátorkou.


KROK 1 – vyplňte tento dotazník:

Objednat

Pro objednání akce potřebujeme tyto údaje:

 • Název a adresa školy, případně popis, jak se do školy dostat. (pokud je vchod z jiné ulice)
 • IZO školy. (Lze zjistit ZDE)
 • Jméno kontaktní osoby.
 • Kontaktní telefonní číslo, na kterém je možné kontaktní osobu zastihnout.
 • Kontaktní e-mail.
 • Odhadovaný počet účastníků, případně jejich věkové složení.

KROK 2 – Ozve se Vám jedna z našich koordinátorek a dohodne s Vámi termín, případně další podrobnosti.

Případně můžete kontaktovat koordinátorku programu Tonda Obal na cestách:

Mgr. Pavla Žďárská, e-mail.: zdarska@a42.cz, tel.: +420 608 775 040 


KROK 3 – Připravit program na škole:

S koordinátorem jste dohodli kolik tříd, resp. dětí se programu zúčastní. Tomu odpovídá i dohodnutý počet lektorů.  Pro každého lektora požadujeme učebnu, kde je možné promítat (k dispozici je PC+ projektor, nebo interaktivní tabule) V této učebně bude lektor po celou dobu programu. Děti se střídají dle připraveného harmonogramu po vyučovacích hodinách. V učebně dále potřebujeme zhruba 2 školní lavice nebo stoly na ukázky a místo pro posluchače (židle lavičky). Děti mohou sedět v lavicích, klasickou učebnu tak není nutné přestavovat.

Každý lektor je schopen za dopoledne zrealizovat 4 – 6 po sobě jdoucích přednášek. Minimální počet účastníků jednoho předvedení je 20. Minimální počet hodin pro jednoho lektora na škole je 4 za jedno dopoledne.

Pro usnadnění příprav jsme pro Vás nachystali formuláře pro vytvoření harmonogramu:


Shrnutí toho, co je potřeba zařídit k realizaci:

 • Stabilně jednu učebnu pro každého lektora. (není vhodné, aby se stěhoval)
 • Interaktivní tabuli, nebo projektor a PC/notebook s MS Power Point.
 • Dvě školní lavice/stoly na ukázky.
 • Místo pro posluchače (židle, lavičky).
 • Minimální počet účastníků na jedno předvedení – 20.
 • Minimální počet předvedení – 4. (pro jednoho lektora)
 • Připravit harmonogram akce, tj. kterou hodinu se zúčastní jaká třída.

Pro každého lektora je potřeba vyhradit jednu učebnu, ve které bude celý den. Vzhledem k používání techniky a pomůcek není příliš vhodné, aby se lektor během dne stěhoval.

Poznámka:
Minimální počet účastníků je 80 – Pokud je ve vaší škole menší počet žáků, je ideální domluvit se s podobnou školou v okolí na společném termínu. Náš lektor navštíví během jednoho dopoledne obě školy.
Pokud doplňkovou školu v okolí nenajdete, pak se pokusíme Vaši návštěvu spojit s návštěvou jiné školy sami. Podrobnosti si, prosím, dohodněte s koordinátorkou programu.


KROK 4  – Zašlete, prosím, vyplněný harmonogram akce koordinátorce, se kterou jste ve spojení.  


KROK 5 – Realizace programu Lektoři budou požadovat potvrzení o provedení akce. -stáhnout formulář-


Odkazy a další informace:

Materiály ke stažení na webu Tonda-Obal.cz

Nabídka informačních materiálů společnosti EKO-KOM, a.s., které si mohou  školy přihlášené do kreditního systému objednat zdarma.


Věnujte pozornost i často kladeným dotazům