Tonda Obal na cestách

Tonda Obal na cestách

Informace o programu, jak program vypadá a jaké jsou jeho minimální požadavky.

O programu:

Pojízdnou výstavu o třídění a recyklaci obalových odpadů realizujeme již od roku 2003. Za tu dobu programem společnosti EKO-KOM, a.s. prošlo neuvěřitelné množství dětí. Zodpověděli jsme mnoho dotazů a po České republice najezdili téměř milion kilometrů.

V průběhu akce usilujeme o seznámení dětí s problematikou třídění a recyklace odpadů. Snažíme se je nadchnout pro větší zájem o ochranu životního prostředí a chceme, aby pro ně třídění a recyklace byly přirozenou součástí života. V neposlední řadě se také snažíme, aby je hodina s námi bavila.
Díky společnosti EKO-KOM, a.s. můžeme děti školit po celý školní rok zdarma. Navíc mají naši lektoři možnost “být u zdroje” a získávat ty nejrelevantnější informace, jakmile jsou k dispozici.

Tonda Obal na cestách

Proč objednat:

Akce je vhodným doplněním environmentální výchovy žáka. Obsahuje informace zhruba odpovídající tematickému okruhu “Vztah člověka k prostředí” průřezového tématu “Environmentální výchova” v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Jak akce vypadá:

Besedy probíhají v učebně. Jsou doprovázeny multimediální prezentací a výkladem lektora.

Výklad je vedený tak, aby byl srozumitelný pro danou věkovou skupinu posluchačů. Přednášející se obrací na děti s doplňujícími otázkami a zajišťuje si tak jejich pozornost, nejedná se tedy jen o strohou přednášku. Pro nejmenší žáčky hodinu doplňujeme Tondovou hrou, kde si děti vyzkouší třídění odpadů. Nechybí samozřejmě ukázky recyklovaných materiálů, které si mohou děti osahat.

Jednotlivé besedy odpovídají svou délkou vyučovacím hodinám. Obvykle se jedné besedy účastní jedna třída (cca 20-30 žáků podobného věku). Během návštěvy školy jeden lektor zvládá čtyři až šest takových bloků. Školu mohou navštívit až čtyři lektoři a pracovat paralelně. Kapacita akce tedy dosahuje 4-24 tříd (cca 80-600 žáků) za jedno dopoledne.

Program je vhodný pro žáky od 7 do 15 let.

Objednání

Učitelé si mohou objednat program přímo zde na našich stránkách a také zde naleznou velmi podrobný “step by step” manuál, co je potřeba zajistit. Celý postup je jednoduchý a v případě nejasností jsou zde naše koordinátorky, které každému rádi poskytnou potřebnou radu.


  • Každým rokem proškolíme okolo 30 000 žáků.
  • Výklad je přizpůsobován věku a znalostem posluchačů.
  • Vše, o čem se bavíme, si mohou děti osahat.
  • Působíme po celé České republice.
  • Tým certifikovaných a zkušených lektorů.