Táborový program Tonda Obal na cestách

Home / Programy / Tonda Obal na cestách (EKO-KOM,a,s.) / Táborový program Tonda Obal na cestách
Táborový program Tonda Obal na cestách

Vážení táborníci, pevně věříme, že v období letních prázdnin si již budeme moci oddychnout a konečně se věnovat práci, která nás baví a naplňuje. Ve vašem i našem případě je to práce s dětmi. Druhou věcí, kterou vnímáme jako velmi důležitou je péče o životní prostředí. Prázdninovou verzi programu Tonda Obal na cestách jsme vytvořili tak, aby co nejlépe oslovila děti na letních táborech. Je tedy hravá a interaktivní.

Ing. Marek Mozola

Jak akce vypadá?

Pro dětské tábory jsme vytvořili hru, kde děti vytvoří několik týmů. Poté, co lektoři vysvětlí pravidla, plní týmy úkoly, během kterých získávají informace o třídění a recyklaci odpadů. Některé úkoly jsou zaměřeny na fyzickou kondici, jiné donutí děti přemýšlet. Výsledky se zaznamenávají do pracovních listů. Hra je koncipována tak, aby úkoly splnil každý, případně přihlédneme k věku táborníků a danou soutěž těm nejmladším přiměřeně zjednodušíme. Cílem hry je zábavnou formou dětem přiblížit svět třídění a recyklace odpadů a dále je k této činnosti motivovat.

Všechny děti následně odměníme drobnými dárečky.

Tábory také můžeme zdarma vybavit koši na třídění odpadu. Jedná se o papírové krabice s víkem, ve kterém je vhazovací otvor. Do krabic je možné vložit plastové pytle na odpad a prodloužit tak jejich životnost. Koše, prosím, nevnímejte jako nádoby na jedno použití!


Jak akce probíhá?

Akce trvá podle počtu dětí 2 až 3 hodiny. Můžeme přijet v dopoledních i odpoledních hodinách. Programu na táboře se snažíme co nejvíce přizpůsobit. Konkrétní den a hodinu si tedy můžete dohodnout s naším koordinátorem.

Na tábor, v asi hodinovém předstihu, dorazí naši dva lektoři/lektorky. Na místě dohodneme organizační podrobnosti. Hra, kterou následně lektoři připraví má celkem šest stanovišť. Naši lektoři obsadí a zajistí dvě z nich. O pomoc s ostatními soutěžemi poprosíme někoho z tábora. (Daná osoba u soutěže dětem vysvětlí pravidla a následně ohodnotí jejich výkon. Nejedná se tedy o nic složitého. Vše vysvětlíme během chvilky.)

Děti by měly být rozděleny do týmů (cca 10-12 dětí na skupinu). Najednou může hrou procházet 6-8 týmů.

Lektoři děti krátce seznámí s životním cyklem materiálů, které běžně používáme v našich domácnostech. Po krátkém briefingu vyrážejí týmy na jednotlivá stanoviště. Mezi úkoly jsou pohybové aktivity i úkoly zaměřené na důvtip. Součástí pracovního listu, kam se dětem zaznamenávají výsledky jednotlivých úkolů a soutěží, je také kvíz, kde si děti připomenou své znalosti. Po akci pracovní list odevzdají a lektoři soutěž vyhodnotí a sestaví pořadí týmů. Všechny děti pak dostanou odměnu.

Co od vás budeme potřebovat?

  • Podmínkou realizace je účast alespoň 60 dětí. Pokud organizujete příměstský tábor, kde je dětí méně, zvažte například, zda je možné se sejít například s dětmi z tábora v okolí.
  • Na tábor dorazíme kamkoliv po ČR. Velice však oceníme, pokud se podaří na stejný den dohodnout návštěvu i na dalším táboře v okolí! Pokud o takovém táboře víte, poprosíme alespoň o kontakt.
  • Pro realizaci akce potřebujeme spolupráci několika (4) oddílových vedoucích, kteří nám pomohou dohlédnout na děti na jednotlivých stanovištích.

Je to opravdu zdarma?

Akce je plně hrazena společností EKO-KOM, a.s. v rámci programu Tonda Obal na cestách.


Pro objednání programu, nebo další informace, kontaktujte koordinátorku programu:

Mgr. Pavla Žďárská 
e-mail.: zdarska@a42.cz
tel.: +420 608 775 040 

  • Pro objednání akce potřebujeme tyto údaje:
  • Název a adresa tábora, případně popis, jak se do tábora dostat.
  • Jméno kontaktní osoby.
  • Kontaktní telefonní číslo, na kterém je možné kontaktní osobu zastihnout.
  • Email.
  • Odhadovaný počet účastníků, případně jejich věkové složení.

Následně budete naší koordinátorkou kontaktováni pro upřesnění termínu a dalších podrobností.