Jak na objednání programu:

Zde jsme pro vás připravili manuál, kde vás krok za krokem provedeme objednáním, přípravou a zdárnou realizací programu.

Koordinátorem programu je Kateřina Pácová: e-mail.: pacova@a42.cz

Jak naplánovat akci Tonda Obal na cestách ve vaší škole:

Po kliknutí na následující položky se vám rozbalí podrobnější informace o každém kroku.

Klikněte na červené tlačítko “Registrace”:

Registrace

Pro objednání akce potřebujeme tyto údaje:

 • Název a adresa školy, případně popis, jak se do školy dostat. (pokud je vchod z jiné ulice)
 • IZO školy. (Lze zjistit ZDE
 • Jméno kontaktní osoby.
 • Kontaktní telefonní číslo, na kterém je možné kontaktní osobu zastihnout.
 • Kontaktní e-mail.
 • Odhadovaný počet účastníků, případně jejich věkové složení.

Ozve se Vám jeden z našich koordinátorů a dohodne s Vámi termín, případně další podrobnosti.

Případně můžete kontaktovat koordinátora programu Tonda Obal na cestách. 

S koordinátorem jste dohodli kolik tříd, resp. dětí se programu zúčastní. Tomu odpovídá i dohodnutý počet lektorů.  Pro každého lektora požadujeme učebnu, kde je možné promítat (k dispozici je PC+ projektor, nebo interaktivní tabule) V této učebně bude lektor po celou dobu programu. Děti se střídají dle připraveného harmonogramu po vyučovacích hodinách. V učebně dále potřebujeme zhruba 2 školní lavice nebo stoly na ukázky a místo pro posluchače (židle lavičky). Děti mohou sedět v lavicích, klasickou učebnu tak není nutné přestavovat.

Každý lektor je schopen za dopoledne zrealizovat 4 – 6 po sobě jdoucích přednášek. Minimální počet účastníků jednoho předvedení (přednášky) je 20. Minimální počet hodin pro jednoho lektora na škole je 4 za jedno dopoledne.

Pro usnadnění příprav jsme pro Vás nachystali formuláře pro vytvoření harmonogramu:

 

 

Shrnutí toho, co je potřeba zařídit k realizaci:

 • Stabilně jednu učebnu pro každého lektora. (není vhodné, aby se stěhoval)
 • Interaktivní tabuli, nebo projektor a PC/notebook s MS Power Point.
 • Dvě školní lavice/stoly na ukázky.
 • Místo pro posluchače (židle, lavičky).
 • Minimální počet účastníků na jedno předvedení – 20.
 • Minimální počet předvedení – 4. (pro jednoho lektora)
 • Připravit harmonogram akce, tj. kterou hodinu se zúčastní jaká třída.
 

Pro každého lektora je potřeba vyhradit jednu učebnu, ve které bude celý den. Vzhledem k používání techniky a pomůcek není příliš vhodné, aby se lektor během dne stěhoval.

Poznámka:
Minimální počet účastníků akce je 80 (jeden lektor, jeden den) – Pokud je ve vaší škole menší počet žáků, je ideální domluvit se s podobnou školou v okolí na společném termínu. Náš lektor navštíví během jednoho dopoledne obě školy.
Pokud doplňkovou školu v okolí nenajdete, pak se pokusíme najít jinou školu sami. Podrobnosti si, prosím, dohodněte s koordinátorkou programu.

Zašlete, prosím, vyplněný harmonogram akce koordinátorovi, se kterým jste ve spojení.  (Ke stažení níže)

V dohodnutém termínu na školu dorazí lektoři s cca 30 minutovým předstihem, vyhledají kontaktní osobu a program zrealizují.

Poté, co program na škole proběhl poprosíme o vyplnění a zaslání tohoto formuláře:

stáhnout formulář

Podmínky realizace:

Co je potřeba splnit, aby mohl být program zdárně realizován:

Často kladené dotazy:

Program úplně zdarma není. Cena programu je od 2 000 Kč výše a závisí na počtu odučených hodin a vzdálenosti školy od Prahy. Díky společnosti EKO-KOM, a.s., ale škola, ani děti nic neplatí a požadovat budeme pouze potvrzení, že jsme akci opravdu zrealizovali.

Není to vhodné! Pro přípravu prezentace potřebujeme 5 – 10 minut a stejnou dobu nám trvá i poskládání pomůcek. Lektor pak nemá možnost se mezi hodinami občerstvit atd.

Snažte se, prosím, aby jednotlivé hodiny šly po sobě a snažte se rozpis tříd sestavit bez zbytečných prostojů. Lektoři mají za sebou často dlouhou cestu a druhá cesta je ještě čeká.

Náš tým vyráží každý den z Prahy. V případě, že je škola dále od Prahy si musíme řádně přivstat. Druhým důvodem je, že před osmou hodinou bývá u škol poměrně rušno (rodiče vozí děti do školy) a musíme se prát o místo k zaparkování naší dodávky. V neposlední řadě se někdy lektoři rozváží na více škol a to by znamenalo, že první vysadíme před školou v době, kdy ještě nikdo není uvnitř.

Zkontrolujte, prosím, zda nebyl začátek programu dohodnut na druhou vyučovací hodinu. Pokud máme opravdu zpoždění, mohlo nás zdržet nepříznivé počasí, nebo dopravní komplikace. V tom případě se Vám budeme pokoušet dovolat. Sami můžete kontaktovat koordinátora, který s Vámi akci dohodl.

To se může stát. V tomto případě, prosím, co nejdříve kontaktujte kteréhokoli našeho koordinátora. Na uvolněný termín se pokusíme zajistit jinou školu. Množství termínů, které nabízíme školám je omezené a je proto škoda, pokud některý propadne.

Ne nebudou. Tonda Obal není součástí tohoto programu. Navíc si velmi vážíme toho, že mají škola i děti o problematiku zájem.